• آموزش بازی انفجار

    تشخیص ضریب در بازی انفجار

    تشخیص ضریب در بازی انفجار معرفی بازی انفجار: این بازی انفجار پولی بسیار ساده است و نیازی به داشتن ربات جهت تشخیص ضریب نیست (انفجار ضریب ربات) شما مبلغی رو شرط بندی میکنید قبل از اینکه ضریب صعودی نمودار بسته بشود وقت دارید مبلغ اولیه + سود حاصل رو بردارید در غیر این صورت مبلغی رو که شرط بستید خواهید باخت. و اما ضرایب این بازی چطوری تعیین میشوند؟ سوال اصلی این است هرکس بتونه ضرایب این بازی رو بدونه در کمتر از چند ساعت میتونه میلیونر که هیچ میلیاردر بشه… (تشخیص ضریب انفجار بدون ربات) پس اگر کسی گفت راه این بازی رو فهمیده یا باگ این بازی رو متوجه شده مطمعن…