ارائه کامل Battlefield 2042 | EA Play Live 2021

Home » ارائه کامل Battlefield 2042 | EA Play Live 2021

در طول بازی EA Play Live 2021 ، مدیر کل Battlefield 2042 ، اسکار گابریلسون ، سه تجربه بازی را با جزئیات شرح داد: جنگ همه جانبه ، منطقه خطر و پورتال نبرد. حالت جدید ، Battlefield Portal ، یک تجربه جامعه محور با در نظر گرفتن بازخورد کاربر طراحی شده است. به شما این امکان را می دهد تا کاربران با استفاده از نقشه های قدیمی حق رای دادن و تغییر منطق بازی ، حالت های خاص خود را ایجاد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© Copyright 2022 BAZI JADID | بازی جدید
Powered by WordPress | Mercury Theme