بازی Guilty Gear Strive – Testament Character Reveal Trailer

Home » بازی Guilty Gear Strive – Testament Character Reveal Trailer

Testament به عنوان آخرین شخصیت در فصل 1 DLC Guilty Gear Strive بازگشته است! آنها همچنین کاخ سفید را به عنوان مرحله جدیدی برای مبارزه با آن وارد خواهند کرد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© Copyright 2022 BAZI JADID | بازی جدید
Powered by WordPress | Mercury Theme