فیلم Serious Sam 4 – تریلر معرفی کنسول

Home » فیلم Serious Sam 4 – تریلر معرفی کنسول

بررسی ما از Serious Sam 4

67%

کافی است

در رایانه شخصی بررسی شد

“مثل دویدن به عقب در یک پیچ زمانی”

رتبه بندی بازی ها

Serious Sam 4 (PC) رتبه بندی شده است #1242 بیرون از 1734 کل بازی های بررسی شده رتبه بندی شده است شماره 78 از 131 بازی بررسی شده در سال 2020.

1241. اتر وان

کامپیوتر

1242. سام جدی 4

1243. جادوگران و غارتگران

کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© Copyright 2022 BAZI JADID | بازی جدید
Powered by WordPress | Mercury Theme