واکنش کارشناس اسلحه گرم برای فرار از تفنگ های تارکوف قسمت 4

Home » واکنش کارشناس اسلحه گرم برای فرار از تفنگ های تارکوف قسمت 4

جاناتان فرگوسن، کارشناس تسلیحات و نگهبان سلاح های گرم و توپخانه در ارتش سلطنتی، تسلیحات بیشتری از Escape From Tarkov، از جمله نارنجک انداز Milkor، یک جفت G36 و نماد PPSh-41 را تجزیه می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© Copyright 2022 BAZI JADID | بازی جدید
Powered by WordPress | Mercury Theme