گیم پلی بازی Forza Horizon 5 | Xbox Gamescom Showcase 2021

Home » گیم پلی بازی Forza Horizon 5 | Xbox Gamescom Showcase 2021

Forza Horizon 5 در دره ها ، معابد پنهان ، سواحل و صحراهای مکزیک با صدها ماشین اتفاق می افتد. گیم پلی آتشفشان La Gran Caldera با فورد برونکو بادلندز 2021 و زمین های کشاورزی مکزیک نشان داده شد. در مرحله بعد باید با پرتیا 911 در جنگل های مکزیک رانندگی کنیم. ما را با مرسدس AMG1 به سواحل باخا کالیفرنیا آوردند. عرضه بازی Forza Horizon 5 در 9 نوامبر 2021 انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© Copyright 2022 BAZI JADID | بازی جدید
Powered by WordPress | Mercury Theme