“فیلم راسل کرو از نماد عصر اژدها برای تفتیش عقاید اسپانیایی استفاده می کند”

تصویر: BioWare/Sony Pictures/Kotaku من ندیدمش جن گیر پاپ فیلم ترسناک با گلادیاتور و روح زیبا بازیگر راسل کرو در حال

بیشتر بخوانید

احمقانه ترین مبارزه انجمن مودبانه از یک فیلم ترسناک گروتسک الهام گرفته شده است

ریا (پریا کانسارا)، بدلکار نوجوان در حال ظهور، ستاره جامعه مودبوقتی خانواده‌اش بین خواهر بزرگ‌تر محبوبش لنا (ریتو آریا) و

بیشتر بخوانید