Robocop – نسخه اصلی و خوب – به Fortnite می آید

Home » Robocop – نسخه اصلی و خوب – به Fortnite می آید
PC

Robocop، مخلوق سایبورگ وحشتناک یک شرکت بزرگ غارتگر که به دنبال تحمیل اراده خود بر بقایای بیمار و در حال فروپاشی یک امپراتوری سرمایه داری است، آخرین نماد فرهنگ پاپ است که راهی فورتنایت می شود.

این ابزار خشونت‌آمیز و غیرانسانی صاحبان شرکت‌های بزرگ که اکنون در فروشگاه اقلام Fortnite موجود است، با پاهای خود (جناس هوشمندانه وجود دارد) از ED-209، ماشین اجرای قانون قبل از Robocop که در کار خود کمی بیش از حد کارآمد بود. LEG-209 به عنوان Back Bling برای لباس Robocop عمل می کند و همچنین وظیفه کلنگ را انجام می دهد. هر دوی آنها در بسته نرم افزاری Robocop به همراه Emote Lil’ ED-209 گنجانده شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© Copyright 2022 BAZI JADID | بازی جدید
Powered by WordPress | Mercury Theme