دوشنبه, دسامبر 4, 2023

OpenAI

Xbox

مایکروسافت و OpenAI در حال آزمایش فناوری ChatGPT در خودروهای مرسدس بنز هستند

چه چیزی میخواهید بدانید دارندگان مرسدس بنز به زودی می توانند از فناوری ChatGPT برای درگیر شدن در گفتگوهای “مانند

Read More