دوشنبه, فوریه 26, 2024

فیزیکی

PC

Palit در حال معرفی RTX 4060 با کانکتور فیزیکی x8 PCIe است و این کاملا منطقی است.

در سال‌های اخیر، تقریباً تمام کارت‌های گرافیکی دارای کانکتور الکتریکی PCIe x16 هستند. کارت های ارزان قیمت اخیراً استثنا بوده

Read More