یکشنبه, مارس 3, 2024

پیشی

PlayStation

نمودارهای فروش بریتانیا: پیکمین و اسب‌ها در 10 بازی برتر PS5 و PS4 پیشی گرفتند

تصویر: مربع فشار پرفروش‌ترین بازی‌های فیزیکی بریتانیا معمولاً از حد معمول فراتر نمی‌روند، اما جریان پیوسته نسخه‌های جدید بزرگ امسال

Read More