یکشنبه, مارس 3, 2024

توانید

PC

شما می توانید به انتشار این آهنگ عظیم که با عکس های Counter-Strike در CS:GO ساخته شده رای دهید

شما می توانید تعداد انگشت شماری از صدای تیراندازی Counter Strike را بگیرید، آنها را ریمیکس کنید و با مهارت

Read More
مقاله

بزرگترین مشکل Starfield این است که شما نمی توانید Skyrim را برای اولین بار دوباره بازی کنید

در استارفیلد مستقیم یکشنبه، بتسدا تلاش کرد تا ارتباطی بین فرنچایزهای RPG ایجاد شده خود و حماسه فضایی امسال برقرار

Read More
ویدیو

Shadowrun از Beam Software یک شب گرم تابستانی است که می توانید در SNES خود – Destructoid عکس بگیرید

Cybermullet چیزی است که در مسیر پیدا می شود جهان از سایه اجرا RPG رومیزی بهترین، احمقانه‌ترین و فریبنده‌ترین میش‌آپ

Read More