دوشنبه, فوریه 26, 2024

دهید

برترین

Prime Video به زودی آگهی‌های بازرگانی اضافه می‌کند مگر اینکه ماهانه 3 دلار اضافی را ارتقا دهید

Prime Video از افزایش قیمت سرویس استریم خود خبر داده است. از 29 ژانویه، Prime Video اکنون حاوی تبلیغات خواهد

Read More
PC

شما می توانید به انتشار این آهنگ عظیم که با عکس های Counter-Strike در CS:GO ساخته شده رای دهید

شما می توانید تعداد انگشت شماری از صدای تیراندازی Counter Strike را بگیرید، آنها را ریمیکس کنید و با مهارت

Read More