یکشنبه, مارس 3, 2024

رومیزی

PC

D&D Lego با تبدیل مرگبارترین بلوک بازی های رومیزی به شکل آجری: مکعب مخوف ژلاتین به دور کامل می رسد.

دایره بسته می شود – یا به اصطلاح کل مکعب. چیزی در مورد این مجموعه اخیراً اعلام شده از Lego

Read More
اخبار

بازی رومیزی «برده داری استعماری» برای سومین بار راه اندازی مجدد می شود

بازی رومیزی پورتوریکو در سال 2002 ظاهر شد، و اگرچه به نظر می رسد بسیار خوب بازی کرده استهمچنین این

Read More