جمعه, مارس 1, 2024

فنی

PC

این پروژه mecha passion ژانر را با نوآوری های فنی و جرقه های فراوان تازه می کند

طرفداران مکانیک خوشحال می شوند، به زودی یک بازی مکانیکی دیگر اضافه خواهد شد. این بازی PvP آنلاین چند نفره

Read More