دوشنبه, فوریه 26, 2024

Enix

مقاله

رئیس شرکت می گوید که Square Enix باید تولید بازی خود را متنوع کند

تاکاشی کیریو، رئیس اسکوئر انیکس معتقد است که این شرکت باید تولید بازی‌های خود را متنوع کند، اما روی نسخه‌های

Read More