جمعه, مارس 1, 2024

Starfield

مقاله

بزرگترین مشکل Starfield این است که شما نمی توانید Skyrim را برای اولین بار دوباره بازی کنید

در استارفیلد مستقیم یکشنبه، بتسدا تلاش کرد تا ارتباطی بین فرنچایزهای RPG ایجاد شده خود و حماسه فضایی امسال برقرار

Read More