یکشنبه, مارس 3, 2024

آشکار

مقاله

سخنگوی Cloud می‌گوید: «فرستنده‌های فاینال فانتزی 7» از طریق جنسی‌سازی آشکار، توسعه داستان عالی را خراب می‌کنند.

کودی کریستین، صداپیشه، که نقش کلود را در فیلم بعدی Final Fantasy 7 Rebirth بازی می‌کند، معتقد است که «فرستنده‌هایی»

Read More