یکشنبه, مارس 3, 2024

تحویل

تکنولوژی

آمازون اصرار دارد که درایورهای تحویل اعتصاب واقعاً برای آمازون کار نمی کنند

پنجشنبه، مادربرد گزارش شده است آن راننده تحویل آمازون در پالمدیل، کالیفرنیا اعتصاب کرده اند، برای اولین بار برای شرکت.

Read More