جمعه, مارس 1, 2024

تهیه

برترین

تهیه کننده می گوید که فیلم فلش به دلیل رفتار ازرا میلر هرگز در معرض خطر نبود

شما فقط یک فیلم 220 میلیون دلاری را کنار نمی گذارید، حتی اگر ستاره تبلیغات اشتباهی داشته باشد. به گفته

Read More