جمعه, مارس 1, 2024

دو

PC

پچ بعدی WoW کمتر از دو هفته دیگر منتشر خواهد شد: اژدها سواری در سطح بازی، سیاه چال های تریلر و worgens به خانه می آیند

World of Warcraft با فرکانس وصله‌های خود در سال گذشته پیشرفت زیادی داشته است. همانطور که هدر نیومن در اوایل

Read More