یکشنبه, مارس 3, 2024

ردیت

تکنولوژی

خانواده های قربانیان تیراندازی دسته جمعی بوفالو از متا، ردیت، آمازون شکایت کردند

المور می گوید هدف این است که اصلاحات را مجبور کنیم. او می‌گوید: «ما نمی‌توانیم قربانیان این شکایت را بازگردانیم،

Read More