جمعه, مارس 1, 2024

عاشق

PC

چرا من عاشق مکان های بی خطر در بازی های ترسناک هستم

برخی از بازی‌های ترسناک در قلعه‌های ترسناک، دیوانه‌خانه‌های متروکه، سفینه‌های فضایی متروکه یا سیرک‌ها با سیاست‌های استخدام نابخردانه در مورد

Read More