یکشنبه, مارس 3, 2024

چیزی

برترین

این همان چیزی است که ارباب حلقه ها در یک فیلم پیکسار به نظر می رسد

با در نظر گرفتن اوج فیلم‌سازی فانتزی، ارباب حلقه‌های پیتر جکسون هم برای جکسون به‌عنوان کارگردان و هم برای شرکت‌های

Read More