جمعه, مارس 1, 2024

داستان

مقاله

سخنگوی Cloud می‌گوید: «فرستنده‌های فاینال فانتزی 7» از طریق جنسی‌سازی آشکار، توسعه داستان عالی را خراب می‌کنند.

کودی کریستین، صداپیشه، که نقش کلود را در فیلم بعدی Final Fantasy 7 Rebirth بازی می‌کند، معتقد است که «فرستنده‌هایی»

Read More