یکشنبه, مارس 3, 2024

فاینال

مقاله

سخنگوی Cloud می‌گوید: «فرستنده‌های فاینال فانتزی 7» از طریق جنسی‌سازی آشکار، توسعه داستان عالی را خراب می‌کنند.

کودی کریستین، صداپیشه، که نقش کلود را در فیلم بعدی Final Fantasy 7 Rebirth بازی می‌کند، معتقد است که «فرستنده‌هایی»

Read More
مقاله

خالق فاینال فانتزی افسانه نام سریال را بی اعتبار می کند

هیرونوبو ساکاگوچی، خالق فاینال فانتزی، منشا نام این سریال را تایید کرده است. سال‌ها اسطوره‌ها می‌چرخید و طرفداران گمانه‌زنی می‌کردند،

Read More