یکشنبه, مارس 3, 2024

Activision

برترین

مایکروسافت در دادگاه تجدید نظر می گوید که بریتانیا در جلوگیری از فروش Activision مرتکب “خطاهای اساسی” شده است

هفته گذشته مایکروسافت به تصمیم اداره رقابت و بازار بریتانیا مبنی بر جلوگیری از خرید اعتراض کرد جزئیات انتصاب او

Read More
مقاله

پرداخت های تسویه حساب برای اقدامات گروهی Activision و Riot به تفصیل شرح داده شده است

جزئیات تسویه حساب برای کارمندان Activision و Riot Games نشان داد که بیش از 1500 کارگر فعلی یا سابق Riot

Read More