دوشنبه, فوریه 26, 2024

پخش

PlayStation

شایعات جدید در مورد وضعیت در حال پخش است و بازی های زیادی در مورد آن گمانه زنی می شود.

اکنون اینترنت تقریباً متقاعد شده است که سونی دوباره میزبانی خواهد کرد وضعیت بازی پخش زنده یا این هفته یا

Read More
مقاله

راه‌اندازی مجدد The Alone in the Dark در ماه اکتبر راه‌اندازی می‌شود و پیش‌گفتار قابل پخش آن امروز در دسترس است

از زمان رونمایی غافلگیرکننده سال گذشته، چیز زیادی از راه‌اندازی مجدد Alone in the Dark از THQ Nordic نشنیده‌ایم، اما

Read More